Okrašlovací spolek obce Jíloviště

vznikl v roce 2008 jako iniciativa občanů, kteří se chtěli podílet na zlepšování vzhledu obce i života v ní.

Předchůdcem byl Okrašlovací a osvětový spolek v Jílovišti, p. Zbraslav n. Vlt., který měl spolkovou místnost v restauraci U Cvrčků.

 

Přípravný výbor pracoval od května roku 2008. Na ustavující schůzi v restauraci U Hastrmana dne 8. října 2008 se přihlásilo 9 členů.

Pánové Jan Vorel, Tomáš Vejnar, Zdeněk Mašita, Radek Moureček, Zdeněk Moureček, Karel Dostálek, František Andres nejst., Rudolf Kučera a paní  Angelika Holubová.

 • V listopadu 2008 součástí spolku se stal Klub rodičů a dětí v Jílovišti „Klubíčko",

 • v prosinci 2008 byl získán nadační příspěvek ve výši 10 000,- Kč, v rámci programu O2 Dobrovolník roku 2008, díky aktivní podpoře zaměstnance společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a. s., paní Gabriely Tamchynové

Rok 2009

- Spolek inicioval dodělání studie na opravu staré hasičské zbrojnice, postavené v roce 1882,

- Klubíčko vyvolalo jednání s obcí o možnosti zřízení mateřské školy v Jílovišti,

- obec poskytla veřejnou finanční podporu na činnost spolku ve výši 5 000,- Kč,

- říjen 2009 byl opakovaně poskytnut nadační příspěvek ve výši 10 000,- Kč, v rámci programu O2 Dobrovolník roku 2009, díky aktivní podpoře zaměstnance společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a. s., paní Gabriely Tamchynové.

 

Rok 2010

 • ve spolupráci s obcí Jíloviště byla vyhlášena veřejná sbírka na rekonstrukci staré hasičské zbrojnice na ulici Pražská.  Termín od 19. 5. 2010 do 19. 4. 2013.

 

Rok 2011

 • obec Jíloviště poskytla finanční dar ve výši 5 000,- Kč.

 

Rok 2012

 • obec Jíloviště uzavřela Smlouvu o partnerství s Okrašlovacím spolkem obce Jíloviště za účelem rekonstrukce ulice Pražská.

 

Rok 2013

 • 16. 4. byla předána budova staré hasičské zbrojnice k  I. etapě rekonstrukce stavební společnosti Fr. Vlk,

 • obec poskytla finanční prostředky ve výši 9 000,- Kč.

 

Rok 2014

 • Od 1. 1. došlo k legislativním změnám. Občanská sdružení se přeměnila na spolky a přestala být evidována na Ministerstvu vnitra ČR. Spolek je nyní zapsán ve veřejném spolkovém rejstříku Městského soudu v Praze s těmito aktuálními údaji:

  -  datum zápisu              1. ledna 2014

  -  datum vzniku             15. května 2008

  -  spisová značka            L 19008 vedená u Městského soudu v Praze

  -  název                          „Okrašlovací spolek obce Jíloviště"

  -  sídlo                            Jíloviště,  K Trnové 197

  -  identifikační číslo       227 35 861

  -  právní forma               spolek

-  obec poskytla finanční podporu ve výši 15 000,- Kč,

- spolek nechal vyrobit a zaplatil keramický reliéf na štít budovy opravené staré   hasičské zbrojnice v ceně 7 000,- Kč,

 • 4. 5. 2014 se spolek podílel na slavnostním otevření opravené budovy staré hasičské zbrojnice, která byla zasvěcena sv. Floriánu,

 • v červnu se konala první mše svatá  a pak každý měsíc,

 • 29. - 30. listopadu uspořádali ve Zvoničce členové spolku L. Vejnar a L. Fatková výstavku „Našim legionářům",

 • 26. 12. uspořádali ve Zvoničce sv. Floriána manželé Kučerovi a L. Fatková setkání rodin s dětmi spojené s výstavkou betlémů.