O nás Klubíčko

Vznikli jsme proto, abychom v naší obci vytvořili prostor pro setkávání a vzájemné poznávání dětí od nejútlejšího věku a jejich rodičů.

"Chceme pomoci dětem při vytváření prvních sociálních kontaktů, které dají základ budoucímu kamarádství a usnadnit jim tak nástup do školky nebo školy."

"Chceme také pomoci rodičům, zejména na mateřské dovolené, aby v tomto krásném období, kdy většinu času věnují péči o své dítě, nezůstávali izolováni a měli možnost sdílet své radosti a starosti s ostatními rodiči. Klubíčko vzniklo v říjnu 2007, a to zejména díky velké podpoře p. starosty ing. Karla Dostálka."

"Jako prostora nám byla nabídnuta klubovna hasičské zbrojnice, o kterou se s námi SDH Jíloviště několik měsíců dělilo. Na jaře r. 2008 jsme využili možnosti přestěhovat se do komfortnějšího prostředí v pizzerii U Hastrmana, kde díky laskavosti manželů Hastrmanových jsme měli v suterénu restaurace svoji klubovnu."

"V listopadu r. 2008 jsme se stali součástí Okrašlovacího spolku obce Jíloviště, který naši činnost právně zastřešuje."

"Uzavřením pizzerie U Hastrmana v roce 2010 skončily pravidelné schůzky Klubíčka."

"V letech 2009 - 2010 probíhal výukový program HŠ Yamaha - První krůčky k hudbě, nejprve v pizzerii U Hastrmana, poté v salonku hotelu Cinema Palace, Všenorská 45."

"Skončením provozu i tohoto hotelu se omezila činnost Klubíčka na uspořádání bazárku dětského oblečení (18.3.2011) a pořádání dvou divadelních představení pro děti v klubovně hasičské zbrojnice, vždy na jaře a na podzim. V únoru 2013 zajistilo Klubíčko poprvé dětský karneval v restauraci Pod Lesem. Karneval se setkal s úspěchem a v únoru 2014 byl naplánován plánujeme další."

"Pokračováním intenzivnějšího setkávání rodičů a dětí předškolního věku bylo otevření prázdninové herny v sále bývalé restaurace U Hastrmana na Pražské ulici č. p. 260 dne 8. července 2013."

"Společnost G.Z.G. s r.o. propůjčila sál Okrašlovacímu spolku obce Jíloviště od července do srpna 2013, za úhradu spotřebované energie. Protože jsme s dětmi ještě nacvičili kratičké kulturní pásmo, byl termín prodloužen do 8. září 2013."

 

Kontaktní osoba: Iva Stefanová    e-mail: iva1stefanova@seznam.cz       tel: 605 875 381