Historie Okrašlovací spolek obce Jíloviště

Okrašlovací spolek obce Jíloviště

Vznikl v roce 2008 jako iniciativa občanů, kteří se chtěli podílet na zlepšování vzhledu obce a života v ní.

Jeho předchůdcem byl Okrašlovací a osvětový spolek v Jílovišti, p. Zbraslav n. Vlt., který měl spolkovou místnost v restauraci U Cvrčků.

Přípravný výbor pracoval od května roku 2008. Na ustavující schůzi v restauraci U Hastrmana dne 8. října 2008 se přihlásilo 9 členů.

Byli to pánové Jan Vorel, Tomáš Vejnar, Zdeněk Mašita, Radek Moureček, Zdeněk Moureček, Karel Dostálek, František Andres nejst., Rudolf Kučera a paní  Angelika Holubová.

V listopadu 2008 se součástí spolku stal Klub rodičů a dětí v Jílovišti „Klubíčko" a v prosinci 2008 byl získán první nadační příspěvek ve výši 10 000,- Kč. Stalo se tak v rámci programu O2 Dobrovolník roku 2008 díky aktivní podpoře zaměstnankyně této společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a. s., paní Gabriely Tamchynové.

V roce 2009 inicioval spolek dodělání studie na opravu staré hasičské zbrojnice, postavené v roce 1882, ale také Klubíčko vyvolalo jednání s obcí o možnosti zřízení mateřské školy v Jílovišti. V tomto roce obec poskytla veřejnou finanční podporu na činnost spolku ve výši 5 000,- Kč a v říjnu 2009 byl opakovaně spolku poskytnut nadační příspěvek ve výši 10 000,- Kč, opět v rámci programu O2 Dobrovolník roku 2009 opět díky aktivní podpoře paní Gabriely Tamchynové.

V roce 2010 ve spolupráci s obcí Jíloviště byla v termínu od 19. 5. 2010 do 19. 4. 2013 vyhlášena veřejná sbírka na rekonstrukci staré hasičské zbrojnice na ulici Pražská.

V roce 2011obec Jíloviště poskytla finanční dar ve výši 5 000,- Kč.

V roce 2012 obec Jíloviště uzavřela Smlouvu o partnerství s Okrašlovacím spolkem obce Jíloviště za účelem rekonstrukce ulice Pražská.

V roce 2013 dne 16. 4. byla předána budova staré hasičské zbrojnice stavební společnosti Fr. Vlk k I. etapě rekonstrukce a obec poskytla finanční prostředky na činnost spolku ve výši 9 000,- Kč.

V roce 2014 došlo od 1. 1. k legislativním změnám. Občanská sdružení se přeměnila na spolky a přestala být evidována na Ministerstvu vnitra ČR. Spolek je nyní zapsán ve veřejném spolkovém rejstříku Městského soudu v Praze s těmito aktuálními údaji:

-  datum zápisu              1. ledna 2014

-  datum vzniku             15. května 2008

-  spisová značka            L 19008 vedená u Městského soudu v Praze

-  název                          „Okrašlovací spolek obce Jíloviště"

-  sídlo                            Jíloviště,  K Trnové 197

-  identifikační číslo       227 35 861

-  právní forma               spolek

V tomto roce obec poskytla finanční podporu ve výši 15 000,- Kč a spolek nechal vyrobit a zaplatil keramický reliéf na štít budovy opravené staré hasičské zbrojnice v ceně 7 000,- Kč. Dne 4. 5. 2014 se spolek podílel na slavnostním otevření opravené budovy staré hasičské zbrojnice vysvěcené sv. Floriánu. V červnu se konala první mše svatá  a to se pak opakovalo  každý měsíc. Členové spolku L. Vejnar, R. Moureček a L. Fatková 29. - 30. listopadu uspořádali ve Zvoničce výstavku „Našim legionářům" a 26. 12. potom uspořádali ve Zvoničce sv. Floriána manželé Kučerovi a L. Fatková setkání rodin s dětmi spojené s výstavkou betlémů.

Okrašlovací spolek obce Jíloviště