okrašlovací spolek obce jílovištěVítejte na stránkách Okrašlovacího spolku obce jíloviště!

 

Vznikl v roce 2008 jako iniciativa občanů obce Jíloviště. Naším předchůdcem byl Okrašlovací a osvětový spolek v Jílovišti, p. Zbraslav n. Vlt., který měl spolkovou místnost v restauraci U Cvrčků.

Účelem našeho spolku je ochrana a rozvoj kulturního, historického a přírodního dědictví v katastru obce Jíloviště.

Cílem a náplní činnosti spolku

  • je péče o území obce Jíloviště
  • spolupráce s volenými i správními orgány obce a ostatními dobrovolnými spolky
  • podpora Klubu rodičů a dětí (Klubíčko) v obci Jíloviště
  • organizování dobrovolných okrašlovacích akcí vedoucích k zachování a udržování kulturního, historického a přírodního dědictví v katastru obce Jíloviště
  • pořádání kulturních, osvětových a zábavných akcí pro veřejnost (výstavy, přednášky, vycházky apod.)
  • zapojení dobrovolníků a podporu dobrovolnictví, stejně jako prosazování principů občanské společnosti
  • realizace projektů směřujících k naplňování účelu spolku.

Těšíme se na Vás, další členy našeho spolku, pro které je zde připravena přihláška.


Okrašlovací spolek Jíloviště

Okrašlovací spolek Jíloviště

Okrašlovací spolek Jíloviště