Jarní návštěva všenorského arboreta 17, května 2022 Okrašlovací spolek obce Jíloviště

Sejdeme se ve 14:00 hodin u zvoničky - kapličky sv Floriána. Připojit se můžete v ulici Pražská, Všenorská a Baxova.

Příloha: pozvánka