Sousedské setkání u Diany 4. ledna 2022 Okrašlovací spolek obce Jíloviště

V ůterý na svátek Diany se sejdeme ve 14:00 h u její dřevěné sochy na Podstádí. Bude ohníček, občerstvení, snad i zvuk hornu a výklad pana J. Bíma, autora sochy bohyně lovu a Měsíce, ochránkyně lesů a divoké zvěře.

Snad se vydaří počasí a setkání nezmaří ani vládní nařízení v protikovidových opatřeních.

Pozvali jsme i všenorské občany.

Příloha: pozvánka