Zdobení vánočních perníčků 24. 11. 2019 Okrašlovací spolek obce Jíloviště

Klubíčko Okrašlovacího spolku obce Jíloviště zve všechny zájemce o zdobení perníčků do klubovny hasičské zbrojnice, které se koná v neděli 24. 11. 2019 od 15:00 h.

Příloha: pozvánka