Malá vzpomínková výstavka k 5. výročí otevření kapličky - zvoničky sv Floriána Okrašlovací spolek obce Jíloviště

Okrašlovací spolek obce Jíloviště připravuje v sobotu 4. května 2019 od 15:00  do 18:00 h v kapličce - zvoničce sv. Floriána malou vzpomínkovou výstavku k 5. výročí jejího otevření, k svatku sv. Floriána a o první zmínce o Jílovišti. Všichni jste srdečně zváni.

Příloha: pozvánka