Výroční zpráva - 2018 Okrašlovací spolek obce Jíloviště

 

                                            Výroční zpráva

                       o činnosti Okrašlovacího spolku obce Jíloviště

                                               za rok 2018

 

Spolek je zapsán ve veřejném spolkovém rejstříku Městského soudu v Praze s těmito údaji

- datum zápisu               1. ledna 2014

- datum vzniku             15. května 2008

- spisová značka           L 19008 vedená u Městského soudu v Praze

- název                          Okrašlovací spolek obce Jíloviště“

- sídlo                           Jíloviště, K Trnové 197

- identifikační číslo       227 35 861

- právní forma               spolek

Účelem spolku je ochrana a rozvoj kulturního, historického a přírodního dědictví v katastru obce Jíloviště.

Činnost spolku v roce 2018

-  pátek 5. ledna 2018 Tříkrálový koncert v restaurantu Spark 

-  úterý  23. ledna 2018 členská schůze v restaurantu Spark

-  neděle 25. února. 2018  Balónkový diskokarneval v restaurantu Spark

-  v týdnu od 12. do 16. 3. 2018 Babičky čtou pohádky  v MŠ Jíloviště

-  pondělí 19. března 2018 členská schůze v restaurantu Spark

-  úterý 20. března 2018 Vynášení Morany a vítání jara ve spolupráci s MŠ Jíloviště 

-  sobota 7. dubna 2018  Ukliďme Česko úklid lesa, zapojení do celostátní akce

-  neděle 15. dubna 2018 O neposlušné čarodějnici – divadlo pro děti v HZ

- pondělí 30 dubna 2018 Májka u zvoničky sv. Floriána

- úterý 22. května 2018 členská schůze v restaurantu Spark

-  pátek 25. května 2018  Noc kostelů – organizační podpora v trnovském kostele sv. Ducha

-  červenec – srpen 2018 Prázdninové malování – 4. ročník na téma „Moje rodná země“ – pro     děti

-  sobota a neděle 8. – 9. září 2018  asistence na výstavce k závodu veteránů Zbraslav –   Jíloviště

    ve zvoničce sv. Floriána

-  neděle 16. září 2018 vernisáž výkresů a koncert ve zvoničce sv. Floriána                              čtvrtek 20. září 2018 členská schůze v restaurantu Spark

-  pátek 2. listopadu 2018 Vzpomínka na zesnulé na místním hřbitově

-  neděle 18. listopadu 2018  Andělé ze zapomenuté skříňky, divadlo  v restaurantu Spark

-  neděle 25 listopadu 2018  Zdobení perníčků v klubovně HZ

-  úterý 27. listopadu 2018  členská schůze v restaurantu Spark

-  neděle  2. prosince. 2018 zdobení stromečku u zvoničky a ve zvoničce sv. Floriána

-  živý betlém při rozsvěcení vánočního stromu u hasičské zbrojnice

- středa 5. prosince 2018 Mikuláš v MŠ ve spolupráci s MŠ

- středa 5. prosince 2018

- živý betlém při rozsvěcení vánočního stromu u hasičské zbrojnice

 

Dále spolek organizoval nebo se podílel na těchto akcích

-       podpora konání pravidelných bohoslužeb ve zvoničce sv. Floriána, vždy každý měsíc

-       průběžná úprava zeleně na ulici Pražská ( u pomníčku padlých vedle HZ, u křížku a zvoničky sv. Floriána)

-       úklid „knihovničky“ v autobusové čekárně na Pražské ulici

-       podpora obecního bálu příspěvkem do tomboly (slaný dort)

-       pravidelné příspěvky do místního zpravodaje Zvonice.

 

V Jílovišti 23. ledna 2019

                                                                  

Vypracovala členka výkonného týmu PhDr Iva Stefanová