Výroční zpráva - 2017 Okrašlovací spolek obce Jíloviště

                                  Výroční zpráva

           o činnosti Okrašlovacího spolku obce Jíloviště

                                     za rok 2017

 

Spolek je zapsán ve veřejném spolkovém rejstříku Městského soudu v Praze s těmito  údaji:

- datum zápisu               1. ledna 2014

- datum vzniku             15. května 2008

- spisová značka           L 19008 vedená u Městského soudu v Praze

- název                          „Okrašlovací spolek obce Jíloviště“

- sídlo                            Jíloviště,  K Trnové 197

- identifikační číslo       227 35 861

- právní forma               spolek

  

Účelem spolku je ochrana a rozvoj kulturního, historického a přírodního dědictví v katastru obce Jíloviště.

 

Obsah: 1.  činnost spolku v roce 2017

            2.  Zpráva o hospodaření spolku za rok 2017

            3.  Zpráva revizora spolku

 

Činnost spolku za rok 2017

-  pátek 6. ledna 2017 Tříkrálový koncert v restaurantu Spark 

-  neděle 12. února. 2017  Balónkový diskokarneval v restaurantu Spark

-  středa 15. února. 2017 členská schůze v restaurantu Spark

-  čtvrtek 23. února 2017  Masopustní průvod  ve spolupráci s MŠ Jíloviště

-  pátek 31. března 2017 Vynášení Morany a vítání jara ve spolupráci s MŠ Jíloviště 

-  neděle 26. března 2017 Památky a přírodní krásy Belgie přednáška v restaurantu Spark

-  úterý 28. března 2017 členská schůze v restaurantu Spark

-  pátek 31. března 2017 výsadba keřů u pomníku vedle hasičské zbrojnice

-  neděle 2. dubna 2017 Jak Kašpárek s Kalupinkou slavili velikonoce v HZ, divadlo pro děti

-  sobota 8. dubna 2017  „Ukliďme svět, ukliďme Česko, ukliďme u nás“ úklid lesa u Cukráku

-  pátek 9. června 2017 Noc kostelů v Trnové – organizační podpora

-  úterý 13. června 2017 členská schůze v restaurantu Spark

-  neděle  18. června 2017 Airsoft ukázky sportu na cvičném hřišti SDH jíloviště

-  sobota a neděle 9. – 10. září 2017  asistence na výstavce k závodu veteránů Zbraslav – Jíloviště

                                      ve zvoničce sv. Floriána

-  neděle 16. září 2017 vernisáž výkresů a koncert ve zvoničce sv. Floriána

-  úterý 26. září 2017  členská schůze v restaurantu Spark

-  čtvrtek 2. listopadu 2017 Vzpomínka na zesnulé na místním hřbitově

-  neděle 12. listopadu 2017 Zlatovláska divadlo pro děti v hasičské zbrojnici

-  úterý 14. listopadu 2017  členská schůze v restaurantu Spark

-  neděle 19. listopadu 2017 Zdobení perníčků v klubovně HZ

-  neděle  3. prosince. 2017 zdobení stromečku u zvoničky sv. Floriána – 1. adventní neděle

-  neděle  10. prosince 2017  živý betlém při rozsvěcení vánočního stromu u hasičské zbrojnice

 

 Dále spolek organizoval nebo se podílel na těchto akcích

-         - jarním průběhu  a dokončení tanečních kurzů v restaurantu Spark

-         - vyhlášení 3. ročníku Prázdninového  malování dětí

-         - podpora konání pravidelných  bohoslužeb ve zvoničce sv. Floriána , vždy každý měsíc

-         - průběžná úprava zeleně na ulici Pražská ( pomníčku padlých a u křížku)

-        - úklid  „knihovničky“ v autobusové čekárně na Pražské ulici

-        - zakoupení ceny pro účastníka závodu veteránů Zbraslav – Jíloviště u příležitosti jubilejního 50. ročníku závodu

-       -  podpora obecního bálu příspěvkem do tomboly (slaný dort)

-        - pravidelné příspěvky do místního zpravodaje Zvonice.

 

V Jílovišti 23. ledna  2018

 

Vypracovala členka výkonného týmu PhDr Iva Stefanová