Výroční zpráva - 2016 Okrašlovací spolek obce Jíloviště

 

                                   Výroční zpráva

           o činnosti Okrašlovacího spolku obce Jíloviště

                                     za rok 2016

 

Spolek je zapsán ve veřejném spolkovém rejstříku Městského soudu v Praze s těmito  údaji:

- datum zápisu               1. ledna 2014

- datum vzniku             15. května 2008

- spisová značka           L 19008 vedená u Městského soudu v Praze

- název                          „Okrašlovací spolek obce Jíloviště“

- sídlo                            Jíloviště,  K Trnové 197

- identifikační číslo       227 35 861

- právní forma               spolek

  

Účelem spolku je ochrana a rozvoj kulturního, historického a přírodního dědictví v katastru obce Jíloviště.

 

Obsah: 1.  činnost spolku v roce 2016

            2.  Zpráva o hospodaření spolku za rok 2016

            3.  Zpráva revizora spolku

 

Činnost spolku za rok 2016

-  v neděli 31. 1. 2016  „Dětský karneval“  v restaurantu Spark 

-  v úterý 9. 2. 2016  čl. schůze v restaurantu Spark

-  v neděli 13.2. 2016 „Velikonoční tvoření“  v klubovně hasičské zbrojnice

- v úterý 5. 4. 2016  čl. schůze v restaurantu Spark 

-  v neděli 10. dubna 2016 Divadlo V Kufru    „O Sněhurce“ v klubovně HZ

-  v sobotu 16. 4. 2016 zapojení do akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko, ukliďme u nás“

-  v úterý 17. 5. 2016   čl. schůze v restaurantu Spark

-  v neděli 12. 6. 2016   „Skupinové bubnování“  v prostorách Stadionu J. Nekoly st.

-  v neděli 22. 5. 2016 výstavka „Hračky mého dětství“ ve zvoničce sv. Floriána

-  pátek 10. 6. 2016  „Noc kostelů“ –  přednáška o vývoji bible jako knihy a ukázka ze sbírky  

                                 výtisků, ve  zvoničce sv. Folriána

- v úterý 16. 8. 2016  čl. schůze v restaurantu Spark – schválení nových stanov spolku

-  v sobotu 10. 9. 2016  výstavka k výročí narození Karla IV. ve  Zvoničce sv. Floriána

-  v úterý 18. 10. 2016  čl. schůze v restaurantu Spark

-  v sobotu 5. 11. 2016 uctění  Památky zesnulých na místním hřbitově

-  v neděli  6. 11. 2016 Divadlo V Kufru „O tygříkovi, který ztratil pruhy“, klubovna hasičské

                                    zbrojnice

- v neděli 20. 11. 2016 „Zdobení perníčků“ v klubovně HZ

- v neděli  27. 11. 2016 „1. advent neděle“ – zdobení stromečku u zvoničky sv. Floriána

- v pátek 30. 11. 2016  odeslání nových stanov a příslušných dokumentů na Městský soud

                                     v Praze, , Slezká 2000/9 v Praze 2

-  v úterý 13. 12. 2016  čl. schůze v restaurantu Spark

- v neděli  18. 12. 2016  výstavka betlémů ve zvoničce sv. Floriána a „živý betlém“

                                      při rozsvěcení vánočního stromu u hasičské zbrojnice

 

Dále spolek organizoval nebo se podílel na těchto akcích

-        - od  13. listopadu 2016 „Taneční kurzy“ v restaurantu Spark

-        - „Prázdninové malování „ pro děti – soutěž s vyhodnocením v září 2016

-        - podpora konání pravidelných  bohoslužeb ve zvoničce sv. Floriána , vždy každý měsíc

-        - oprava křížku na Pražské ulici

-        - pořádání výstavy ve zvoničce sv. Floriána u příležitosti závodu veteránů Zbraslav – Jíloviště

-        - průběžná úprava zeleně na ulici Pražská ( pomníčku padlých a u křížku)

-         - zřízení „knihovničky“ v autobusové čekárně

-        - podpora obecního bálu příspěvkem do tomboly (slaný dort)

-        - pravidelné příspěvky do místního zpravodaje Zvonice

 

V Jílovišti 15. 2. 2016

 

Vypracovala členka výkonného týmu PhDr Iva Stefanová