Výroční zpráva - 2015 Okrašlovací spolek obce Jíloviště

 

                                      Výroční zpráva

           o činnosti Okrašlovacího spolku obce Jíloviště

                                         za rok 2015 


Spolek je zapsán ve veřejném spolkovém rejstříku Městského soudu v Praze s těmito  údaji:

- datum zápisu               1. ledna 2014

- datum vzniku             15. května 2008

- spisová značka           L 19008 vedená u Městského soudu v Praze

- název                          „Okrašlovací spolek obce Jíloviště“

- sídlo                            Jíloviště,  K Trnové 197

- identifikační číslo       227 35 861

- právní forma               spolek

  

Účelem spolku je ochrana a rozvoj kulturního, historického a přírodního dědictví v katastru obce Jíloviště.

 

Obsah: 1.  činnost spolku v roce 2015

            2.  Zpráva o hospodaření spolku za rok 2015

            3.  Zpráva revizora spolku

 

 Činnost spolku za rok 2015

- Čtvrtek 29. 1. 2015 – čl. schůze v restaurantu Spark

- Neděle  8. 2. 2015  - Karneval s balonkovým klaunem, v restaurantu SPARK

- Čtvrtek 5. 3. 2015 – čl. schůze v restaurantu Spark

- Neděle 29. 3. 2015  -  Divadlo V Kufru  - „Králův kejklíř“, v klubovně hasičské zbrojnice

- Sobota   4. 4. 2015  -  Pletení pomlázek, klubovna hasičské zbrojnice

- Čtvrtek 23. 4. 2015 -  čl. schůze, byl zvolen Výkonný tým spolku a revizor spolku

- Sobota 25. 4. 2015 -   Úklid okolí autobusových čekáren

- Čtvrtek 28. 5. 2015 – čl. schůze v restaurantu Spark

- Pátek 12. 6. 2015  -     Promítání celovečerního filmu ve zvoničce ve spolupráci s turist. kroužkem

- Neděle 21. 6. 2015  -   Duhové bubliny, bublinář v restaurantu SPARK

- Neděle 13. 6. 2015  -  Výstavka k výročí konce II. světové války, zvonička sv. Floriána

- Čtvrtek 27. 8. 2015 – čl. schůze v restaurantu Spark

- Prázdninové hraní na hřišťátku každé pondělí v červenci a srpnu 

- Prázdninové malování s vernisáží, v neděli 20. 9. 2016 ve zvoničce sv. Floriána

- Sobota a neděle  5.-6. 9. 2015   Výstava o Elišce Junkové, zvonička sv. Floriána-zajištění       dohledu

- Čtvrtek 15. 10. 2015 – čl. schůze v restaurantu Spark

- Neděle 18. 10. 2015 – Divadlo V Kufru -  „Čarovná rybí kostička“, v klubovně hasičské     zbrojnice

- Čtvrtek 12. 11. 2015 – zahájení Tanečních na Jílovišti , v restaurantu SPARK

- Neděle 22. 11. 2015 – zdobení vánočních perníčků v klubovně hasičské zbrojnice

- Neděle 28. 11. 2015 – strojení stromečku u zvoničky sv. Floriána ozdobami, které donesly děti,

                                     zpívání koled

 - Pátek 4. 12. 2015 jsme se zapojili do celorepublikové akce Vypouštění balónků s přáním

                             Ježíškovi aneb Pokus o rekord 2015“ u restaurantu Spark

- Úterý 15. 12. 2015 – čl. schůze v restaurantu Spark

- Neděle 20. 12. 2015 -  živý betlém při rozsvícení vánočního stromu u  hasičské zbrojnice

- Neděle 27. 12. 2015 - výstavka betlémů ve Zvoničce sv. Floriána, se zpěvem koled.  

 

 Dále spolek organizoval nebo se podílel na těchto akcích

-          - opravu laviček, plotu  a dřevěného domečku s natřením dřeva na dětském hřišťátku

-          - konání bohoslužeb ve zvoničce sv. Floriána

-          - inicioval opravu hrobu padlých rudoarmějců na místním hřbitově

-          - podpora obecního bálu příspěvkem do tomboly (2 dorty)

-          - pravidelné příspěvky do místního zpravodaje Zvonice

-          - spolupráce s obcí na rekonstrukci ulice Pražská

 

V Jílovišti 15. 2. 2016

 

Vypracovala členka výkonného týmu PhDr Iva Stefanová