(01) Pohár obce Jíloviště a dar Okrašlovacího spolku Jíloviště - čepice