Hračky mého dětství - 16. 4. 2016 Okrašlovací spolek obce Jíloviště