Živý betlém - 2018 Okrašlovací spolek obce Jíloviště