Živý betlém - 9. 12. 2017 Okrašlovací spolek obce Jíloviště