Zdobení stromečku - 27. 11. 2016 Okrašlovací spolek obce Jíloviště