Oprava křížku - listopad 2016 Okrašlovací spolek obce Jíloviště