Zápis z jednání čl. schůze Okrašlovacího spolku obce Jíloviště


Den: 18. 10. 2016

Místo: restaurant SPARK, Pražská 260, Jíloviště

Přítomni: K. Dostálek, L. Fatková, A. Kučerová, R. Moureček I. Stefanová, K. Šmídová, K. Tůmová, L. Vejnar

Zapisovatel: L. Fatková

Program

1) Zahájení

2) Stanovy spolku

3) Webové stránky spolku

4) Zajištění plánovaných akcí

5) Různé

1)   Zahájení 

Úvodem I. Stefanová

-  seznámila přítomné s žádostí na obec Jíloviště o finanční příspěvek na rok 2017, která obsahuje i seznam tradičně pořádaných akcí - dětský karneval, 2x divadlo pro děti.  Také i připraví přehled vynaložených finančních prostředků v roce 2016,

-  informovala o zahájení tanečních kurzů od 13. 10. 2016, které se budou konat do února   2017. Pravidelné „taneční" v restaurantu SPARK budou každý čtvrtek od 19:45 h. Zápisné je ve výši 600,- Kč za pár. Nově bude totiž spolek hradit nájemné za sál ve výši 150,- Kč za jednu hodinu. Zajišťují manželé Havelkovi. Faktura za nájemné bude zaslána Okrašlovacímu spolku". L. Fatková připraví plakátek A4 na výšku do skříňky u zvoničky,

-  přinesla plakátek na 6. 11. 2016, který oznamuje, že od 15:00 h vystoupí v klubovně hasičské zbrojnice v Jílovišti   pojízdné Divadlo V Kufru s představením „O tygříkovi, který ztratil pruhy".  Zajišťuje I. Stefanová ve spolupráci s SDH Jíloviště. Platba bude v hotovosti, zajistí hospodář spolku K. Tůmová.

2)   Stanovy spolku

L. Fatková seznámila přítomné s dokumenty potřebnými k zápisu spolku do veřejného rejstříku. Na dokončení podání návrhu zápisu budou spolupracovat I. Stefanová a K. Dostálek. L Fatková zkompletuje požadované přílohy.

3)   Webové stránky spolku

Webové stránky spolku jsou postupně doplňovány a upravovány. Zajišťuje K. Dostálek. Dokumenty bude zasílat L. Fatková a I. Stefanová (plakátky apod.).

4)   Zajištění plánovaných akcí

20. 11. 2016 od 14 h „zdobení perníčků" v klubovně hasičské zbrojnice. Perníčky upeče I. Stefanová a L. Fatková s K. Šmídovou a K. Tůmovou (11. - 12. listopadu). Plakátek L. Fatková,

-  27. 11. 2016 1. advent - zdobení stromku u zvoničky od 17:00 h. L. Fatková zajistí. otevření zvoničky v případě špatného počasí. O účast při této akci projevila zájem MŠ. Možnosti projedná s ředitelkou školky L. Fatková. Stromek (asi 2 m) zajistí K. Šmídová. Objednávku nového svítícího řetězu I. Stefanová. Vyzvednutí L. Vejnar nebo K. Dostálek. Plakátek L. Fatková,

-  9. 12. 2016 v 15:15 h se koná opět pokus o překonání rekordu ve vypouštění balónků s přáním Ježíškovi. Loni byla akce úspěšná přes organizační nedostatky spolupořádajíce společnosti Agency J5. Nabídneme spoluúčast školce. Čas akce není vhodný pro pracující maminky. Zjistí ve školce L. Fatková. Pokud nebude zájem, zajistí balónky Okrašlovací spolek v neděli 27. 11. u stromečku při 1. adventu,

- výstavka betlémů bude upřesněna po mši 12. 11. 2016. Betlémy zajistí L. Fatková, R. Moureček, K. Dostálek (betlém od paní M. Šmídové),

- 17. nebo 18. 12. se zapojíme do pořádání „živého betlému" s SDH Jíloviště. Podmínky zjistí R. Moureček,

- charitativní tříkrálový koncert bude v pátek 6. 1. 2017 v sále restaurantu SPARK od 17:00 h. L. Fatková zajistí program a plakátek. Je rozjednáno půlhodinové vystoupení pěveckého sboru z farnosti ve Hvozdnici a nabídla se i MŠ v Jílovišti - děti i paní učitelky,

- na 5. 2. 2017 od 15:00 h je zamluven sál restaurantu SPARK pro pořádání dětského karnevalu. I. Stefanová objedná úspěšný balónkový program.

5)   Různé

-  L. Fatková seznámila přítomné s nabídkou přednášky o Belgii. Bude zařazeno do programu v roce 2017. Mohlo by se zařadit více cestopisných přednášek?

Příští jednání Okrašlovacího spolku bude v úterý 13. prosince 2016 od 19:30 h v restaurantu SPARK.

Zapsala Fatková